Tag Archives: مراحل پیاده روی همراه با دویدن

برنامه تمرین پیاده روی توأم با دویدن

by لاغری پهلو in سپتامبر 8, 2019

برنامه تمرین پیاده روی توأم با دویدن مرحله دویدن پیاده روی حجم کار مسافت تقریبی طی شده 1 100 متر ( در 45 تا 30 ثانیه ) 30 ثانیه در هر مرحله از تمرین با هشت ست متوالی آغاز کنید. سعی کنید در هر نوبت یک ست دیگر اضافه نمایید تا ۱۲ ست را تکمیل […]